UVOD
INTRODUCTION

9. KIKI – MEĐUNARODNI FESTIVAL DJEČJEG FILMA

Poput ostalih festivala i događaja, i KIKI – međunarodni festival dječjeg filma zbog poznatih je okolnosti morao u „karantenu“, pa je deveto festivalsko izdanje, najprije planirano od 20. do 24. travnja 2020., odgođeno za jesen, u novom terminu održavanja od 5. do 9. listopada 2020.

S obzirom na okolnosti dio programa realizirali smo online, u prethodno najavljenom terminu. Pod nazivom „KIKI u karanteni“, program je obuhvaćao filmove koje smo proteklih osam godina prikazivali na platnu, a više od 35 tisuća online pregleda dokazuje uspješnost karantenske inačice festivala.

No, kako se osim filmskih projekcija naš festival sastoji i od različitih predfestivalskih aktivnosti za djecu i mlade, tako se dio programa ipak uspio održati prije uvođenja karantene, dok je dio održan u novim normalnim okolnostima nakon popuštanja mjera.

Radionica „Kako gledati film“ pod vodstvom filmske kritičarke Višnje Vukašinović održana je još u veljači, a polaznici i polaznice radionice učili su prepoznati razna filmska izražajna sredstva te kako argumentirano napisati filmsku kritiku. Polaznici i polaznice ove radionice kasnije su dobili mogućnost postati članovima i članicama dječjeg žirija koji svake godine izabire najbolje filmove festivala.

Krajem svibnja održana je radionica „(Ne)Moć slike“ koju je vodio višestruko nagrađivani filmski redatelj Tomislav Šoban, a polaznici i polaznice upoznati su s osnovnim filmskim alatima i zajednički su snimili kratki film „Bakina kupovina“.

Radionica animacije održana je početkom srpnja u suradnji sa Školom animiranog filma iz Čakovca, pod vodstvom mentorice Jasminke Bijelić Ljubić. Na ovoj su radionici polaznici i polaznice snimili ekološki film „Čepociklaža“ u tehnici stop-animacije.

U programu festivala KIKI prikazuju se profesionalni igrani, dokumentarni, animirani i eksperimentalni kratkometražni filmovi namijenjeni djeci i mladima, a program je prema uzrastu publike podijeljen na filmove za predškolsku dob (4 – 6 godina starosti) i školsku dob (7 – 16 godina starosti). Ulaz je na sve projekcije besplatan.

U pet natjecateljskih programa prikazuju se 33 filma iz Belgije, Češke, Hong Konga, Francuske, Irana, Japana, Južne Koreje, Kanade, Kine, Njemačke, Nizozemske, Rusije, Slovenije, Srbije, Španjolske, Švicarske, Ugande i Hrvatske.

O pobjedniku festivala odlučuje dječji žiri, uzrasta do 15 godina. Autoru nagrađenog filma uz novčanu se nagradu dodjeljuje i trofej.

Kako bi se potakao razvoj aktivne filmske publike, s djecom se nakon projekcija organiziraju vođeni razgovori s filmskim edukatorima.

Cilj KIKI festivala jest razvoj kulture gledanja filmova u ranoj dječjoj dobi i podizanje vizualne pismenosti djece, s posebnim naglaskom na edukativne filmove koji djecu potiču na razmišljanje te koji razvijaju osjećaj jednakosti u društvu!

 

9th KIKI – INTERNATIONAL FILM FESTIVAL FOR CHILDREN

Much like many other festivals and events, KIKI – International Film Festival for Children, too, had to ‘quarantine’ due to the very well-known circumstances, which is why the 9th edition, initially planned for April 20—24, 2020, got postponed for a fall schedule, now to be held October 5—9, 2020.

Given the new conditions, a part of our programme was published online in the previously planned period. Going under the name of ‘Quarantine KIKI’, the programme comprised a selection of films screened in the previous eight years. More than 35,000 views online stands as the proof of the success of our quarantine edition.

Our festival is not only about film screenings; it also consists of various pre-festival activities for youth and children, part of which was successfully organised before the ‘lockdown’, while another part was adapted to the new normal circumstances after the easing of the pandemic-related measures.

A workshop on the ways of seeing and watching a film, ‘Ways of Watching Films’, helmed by film critic Višnja Vukašinović, was held in February, where the attendees learned how to identify the various film-specific means of expression and write a well-argued film review. Girls and boys attending the workshop were later given the opportunity to become members of a children’s jury in charge with choosing the best films shown at the festival every year.

At the end of May, award-winning film director Tomislav Šoban held a workshop titled ‘(Im)Potence of the Image’, which was aimed at acquainting the participants with basic film tools. They also worked together to make a short film, ‘Bakina kupovina’ (‘Grandma’s shopping’).

An animation workshop was organised on the beginning of July in collaboration with the Čakovec School of Animated Film (ŠAF), mentored by Jasminka Bijelić Ljubić. The young participants even made an eco-film, ‘Čepociklaža’ (‘Capcycling’), using stop motion technique.

The KIKI programme brings together professional feature films, documentaries, animated and experimental shorts for children and youth. The programme is divided with respect to age into films for pre-school children (4 – 6 years of age) and school-age children (7 – 16 years of age). Entrance to all the screenings is free of charge.

In the five competition programs, more than 33 films from Belgium, Czech, Hong Kong, France, Iran, Japan, Canada, China, Germany, Netherlands, Russia, Slovenia, South Korea, Spain, Serbia, Switzerland, Uganda and Croatia will be screened.

A jury composed of children aged 15 or younger will decide on the winner. The author of the winning film will be given a cash prize, as well as a trophy.

To create a more active spirit in the audience, the screenings will be followed by moderated talks for children, with film educators.

The aim of the KIKI festival is developing the children’s culture of film watching from an early age and developing the visual literacy of children, with a special emphasis on educational films which inspire critical thinking in children and develop a sense of equality in society!